Tree construction Problem set

1. Construct a similarity matrix from this alignment:

    Seq A  G A U C U U U G G A U C
    Seq B  A A U C U C U G G A U U
    Seq C  C A U C U U U - G A U G
    Seq D  A A U C U U U G G A U U
    Seq E  C A U C U C U G A A U G

2. Given the Jukes & Cantor conversion graph, convert the similarity matrix from question 1 to a distance matrix.

3. Given this distance matrix, draw a tree relating these sequences and label the lengths of the branches of the tree:

        Seq A  Seq B Seq C Seq D
    Seq A   -   -   -   -
    Seq B  0.2   -   -   -
    Seq C  0.6  0.6   -   -
    Seq D  0.9  0.9  0.9   -

4. Given this distance matrix, draw the structure of a tree relating the sequences using the neighbor-joining method, and label the lengths of the branches:

        Seq A  Seq B  Seq C  Seq D  Seq E  Seq F
    Seq A   -    -    -    -    -    -
    Seq B  0.2   -    -    -    -    -
    Seq C  0.7   0.7   -    -    -    -
    Seq D  0.6   0.6   0.5   -    -    -
    Seq E  0.7   0.7   0.8   0.7   -    -
    Seq F  0.6   0.6   0.7   0.6   0.3   -

5. Generate a tree from this alignment using the neighbor-joining method, with approximate branch lengths, from these X RNA sequences.

    Thiobacillus ferrooxidans GAAUUCCCGGGAG-GGGCCAGGCGACCCCCGAAUUCCCGG
    Escherichia coli      GAAUUCCCGGAAGCAGACCAGACAGUCGCCGAAUUCCCGG
    Serratia marcescens    GAAUUCCCGGAAGUAGACCAGACAGUCACCGAAUUCCCGG
    Chromatium vinosum     GAAUUCCCGGGAG-GGGCCAGACAGUCCCUGAAUUCCCG-